Brede buurtschool

Kinderen leren de hele dag door. Op school gebeurt dat op een doelgerichte en professionele manier, maar ook thuis en in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Die ontwikkeling van kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is tussen school en ouders, en tussen school en andere organisaties in de buurt. Daarom is onze school een Brede buurtschool. Wij werken samen met organisaties in de buurt en diverse kinderopvang centra.  We willen de leefwereld van onze leerlingen verrijken en bijdragen aan hun talentontwikkeling.

We bieden tijdens en na schooltijd speciale activiteiten aan.
Deze passen zeer goed in het lesprogramma.
Te denken valt aan activiteiten op cultureel, kunstzinnig, muzikaal of sportief gebied.
Op deze wijze geven bieden we de kinderen een programma dat gericht is op de brede ontwikkeling.

 

We werken samen met:
  • Het Kinderatelier
  • CultuurSchakel
  • Stichting Doe wat - gitaarlessen
  • Milieu-educatie
  • Sportmatch - sportcursussen na schooltijd