Vrije dagen

Vakantierooster 2022/2023

 • Prinsjesdag: 20 september 2022
 • Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
 • Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023
 • Pasen: 7 t/m 10 april 2023
 • Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
 • Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 2023
 • Pinksteren: 29 mei 2023
 • Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 2023
 

Studiedagen 2022/2023

 • Maandag 22 augustus 2022: Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 • Donderdag 15 september 2022: Ouder/kind gesprekken (groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 • Maandag 19 september 2022: Studiedag (peuterschool en groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 • Donderdag 13 oktober 2022: Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn de hele dag vrij, peuterschool is alleen 's middags vrij)
 • Dinsdag 22 november 2022: Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn de hele dag vrij, peuterschool is alleen 's middags vrij)
 • Dinsdag 14 februari 2023: Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 • Woensdag 22 februari 2023: Groepen 1 t/m 4 zijn vrij
 • Woensdag 22 maart 2023: Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 • Woensdag 14 juni 2023: Groepen 1 t/m 4 zijn vrij
 • Woensdag 21 juni 2023: Studiedag (groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 • Vrijdag 30 juni 2023: Studiedag (peuterschool en groepen 1 t/m 8 zijn vrij)
 

Vrije middagen 2022/2023

 • Maandag 5 december 2022: in verband met Sinterklaasfeest
 • Vrijdag 23 december 2022: in verband met kerstvakantie
 • Vrijdag 24 februari 2023: in verband met voorjaarsvakantie
 • Vrijdag 21 april 2023: in verband met meivakantie
 • Vrijdag 7 juli 2023: in verband met zomervakantie