Financiën

Het onderwijs op de basisschool is gratis. Ook de leermiddelen zoals boeken, schriften, pennen, etc. kosten de ouders niets. Toch zijn er een aantal kosten waar u rekening mee moet houden.

U ontvangt dit schooljaar een factuur voor:

Kosten: Per jaar:
Overblijf (verplicht)  € 230,-- 
Overblijf 2e kind € 180,--
Overblijf 3e kind € 130,--
Ouderbijdrage (vrijwillig) € 25,--
Schoolreisje € 37,50
Kamp groep 7/8  € 136,--

   
Facturatie
Net als vorig schooljaar zullen we dit schooljaar gebruik maken van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten.
De facturatie van de schoolkosten zullen gefaseerd plaats vinden. In september ontvangt u eerst een factuur voor de ouderbijdrage. Daarna volgen de overblijfkosten. De overblijfkosten worden in vier termijnen gedurende het schooljaar gefactureerd. Een eventuele wijziging in betaaltermijnen dient altijd eerst overlegd te worden met de administratie. Neemt u hiervoor contact op met Fleur Steentjes.

Via de site www.wis.nl kunt u meer informatie en een instructievideo terugvinden over het gebruik van Wis Collect.

Ooievaarspas
Helaas is de regeling waarmee u met een ooievaarspas korting krijgt op de schoolkosten m.i.v. 1 augustus 2022 komen te vervallen. Dit houdt in dat er geen extra korting meer kan worden gegeven en de ooievaarspas ook niet meer gescand hoeft te worden aan het begin van het schooljaar.

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Voor vragen kunt u terecht bij de administratie via fsteentjes@scoh.nl.