Identiteit

Op CBS De Spiegel onderkennen wij de verscheidenheid qua sociaal, cultureel en religieuze achtergrond van onze ouders en leerlingen. We dragen we uit dat wij een christelijke school zijn, in woord en daad.
Wij geven onze christelijke traditie vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Identiteit betekent voor onze school meer dan levensbeschouwing. 
We vieren de christelijke feesten en we werken met een godsdienstmethode. Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Trefwoord.
Alle leerkrachten besteden een aanzienlijk deel van de lestijd aan het levensbeschouwelijk gesprek. Met als doel dat wij onze leerlingen: oog geven, een beetje laten proeven, aan de levensbeschouwelijke dimensie van het leven, van het bestaan.

Doelen:
  1. Het vertellen en begrijpen van je eigen verhaal met hulp van andere verhalen:
  2.  Het stellen van vragen
  3.  Kennis en meerdere perspectieven bieden
  4.  Kritisch nadenken
  5.  Luisteren naar anderen
  6.  Communiceren, onder woorden brengen van eigen levensbeschouwing
  7.  Bewustwording van eigen levensbeschouwing; reflectie op eigen levensbeschouwing
  8.  Zelfvertrouwen krijgen, er mogen zijn, waardevol zijn.
  
We zien onze identiteit terug in onze kernwaarden, onze pedagogische opvattingen en de onderwijskwaliteit die we nastreven. Wij ambiëren een onderwijsconcept waar kinderen betekenis leren vinden in dialoog met elkaar, met de verschillende eigen bronnen van het leven, en met het christelijke verhaal. We willen kinderen leren ontdekken, dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze in eerste instantie denken.