Medezeggenschapsraad (MR)

De Spiegel heeft een eigen medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden. Zij komen zes keer per jaar bijeen.
Er wordt gesproken over allerlei zaken die de school aangaan, zoals bijvoorbeeld: schoolbeleid, schoolorganisatie, personeelsbeleid en veiligheid in en om de school.
 
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met de MR opnemen via de mail.