Onderbouw


In de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 maken we gebruik van de methode “Piramide”. Aan de hand van de leerlijnen van de Piramide worden de verschillende ontwikkelgebieden geobserveerd en geregistreerd. Deze gegevens worden geregistreerd in de het digitale leerlingvolgsysteem KIJK. In KIJK worden alle leerlijnen goed in kaart gebracht. Niet alle leerlijnen hebben daarbij hetzelfde gewicht in bijvoorbeeld het beslisformulier voor de overgang. Bij de observaties maken we gebruik van vrij spel en ontwikkelingsmaterialen. Dit zijn materialen zoals: constructiemateriaal, wereldspel materiaal, poppenhoek materiaal, boekenhoek, luisterhoek, puzzels, ICT-materiaal, creatief materiaal, enz.