Overblijven en buitenschoolse opvang

Overblijven (TSO)

Overblijven is mogelijk voor alle kinderen. De meeste kinderen op onze school blijven over. De kinderen eten onder begeleiding van de leerkracht in de klas en spelen daarvoor of daarna een half uur buiten op het plein. Dit is onder leiding van Sporttalent. De professionals van Sporttalent verzorgen en begeleiden leuke sportieve activiteiten die de kinderen tijdens hun pauze kunnen doen.

De kosten bedragen €280,00 per jaar. Voor het tweede kind zijn de kosten €230,00 en voor het derde kind €180,00. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u nadere informatie over de betaling.
 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Basisscholen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een sluitende opvang van kinderen van 7.30 uur tot 18.30 uur.
De Spiegel werkt samen met drie instellingen voor buitenschoolse opvang:
 
Buitenschoolse opvang 2Samen


In het schoolgebouw in de Van de Spiegelstraat 23a is de buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf 2Kabouters gevestigd in de nieuwbouw.

2Kabouters hoort bij Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster.
 
2Kabouters is maandag t/m vrijdag open van 7:30 tot 18:30. Bij voldoende interesse, kan 2Kabouters ook voorschoolse opvang verzorgen.
Lees meer over 2Kabouters
 
U kunt altijd terecht voor een rondleiding. Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen? Bezoek dan www.2samen.nl of neem contact op met onze afdeling Planning & Advies via 070-3385500 of planning@2samen.nl.
 
Uitdagende activiteiten

Kinderopvang 2Samen biedt met het programma ‘KICKS’ een uitdagend aanbod vol belevingen voor kinderen op de bso en voor scholen. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten bij de bso of op school aangeboden. In vakanties zorgt KICKS voor een extra speciaal vakantieactiviteiten-aanbod, van robotjes bouwen op je eigen bso tot surfclinics.
  


Lees meer over ons uitgebreide activiteitenaanbod van KICKS.
 
BigBenKids
Scheveningseweg 46, 2517 KV Den Haag, telefoon: 070-3634070.
BigBenKids is een kinderopvangorganisatie waar alleen Engels wordt gesproken.
Voor meer informatie klik op www.bigbenkids.nl.
 
DAK kinderopvang
Er is ook een goede samenwerking met Anne DAK, Koningin Emmakade 119, 2518 JJ Den Haag, telefoon: 070-364 01 17
Kinderen worden voor de naschoolse opvang door de leidsters opgehaald van school en naar de Koningin Emmakade gebracht. Hoofdkantoor Dak, telefoon: 070-7502100. De naschoolse opvang van Anne Dak sluit 18:30.
Zie ook: www.dakkindercentra.nl.