Pedagogisch klimaat

In een gezond schoolklimaat voelen, zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol. Eén van de eerste dingen die wij belangrijk vinden, is dat we op school positief en respectvol met elkaar omgaan; dat geeft veiligheid. Wij accepteren dat ieder kind verschilt in talent, tempo en temperament en stimuleren hiermee de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. De vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de kinderen onderling is voor ons een belangrijk onderdeel van het ‘samen school zijn’. Er is veel ruimte voor complimenten en aandacht voor datgene wat goed gaat.
 
CBS de Spiegel is een school die kinderen een prettige en veilige leeromgeving biedt. Dit is voor ons de meest belangrijke basis om tot prestaties te kunnen komen!