Visie en missie

Ieder kind heeft talent!

Missie

Op CBS De Spiegel werken we met een onderwijsconcept waarbij kinderen betekenis leren vinden in dialoog met elkaar, in de context van hun uiteenlopende eigen bronnen van het leven en binnen het christelijke verhaal. We leren kinderen ontdekken dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan ze in eerste instantie denken. 

Ons dagelijks werk ziet er voor ieder anders uit. Toch hebben we als team één ding gemeen: we werken vanuit dezelfde waarden. Verbinding maken met elkaar en samen zijn in verscheidenheid is daarbij een van onze fundamentele waarden. 
 
 
We dragen kennis op een effectieve en creatieve manier over. We betrekken ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen. We bereiden jongeren voor op een complexe maatschappij en de arbeidsmarkt van de toekomst.
Op CBS De Spiegel bieden wij maatwerk voor ieder talent.  

Visie

Op onze school hechten we veel waarde aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer op school. Veiligheid is hierbij een belangrijk begrip. Om zich te ontwikkelen moeten kinderen zich op sociaal gebied veilig voelen. De betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders is voor hen van groot belang.
 
Positief en respectvol met elkaar omgaan is een prioriteit bij ons op school. Zo ontstaat veiligheid. Wij accepteren dat ieder kind verschilt in talent, tempo en temperament. We stimuleren de ontwikkeling van een positief zelfbeeld voor iedere leerling. De vertrouwensrelatie tussen leerkracht en leerling en tussen de kinderen onderling is voor ons een belangrijk onderdeel van het ‘samenschool zijn’.
 
Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten en interesses. Als school hebben we de taak om kinderen deze talenten te laten ontdekken. Wij zetten in op de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Leerkrachten stemmen af op de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen betere leerprestaties kunnen behalen, als zij zelf goed de regie kunnen voeren over hun eigen leerproces. Daarvoor moeten ze bewust verschillende leerstrategieën combineren, zoals relateren, analyseren, structureren, oriënteren, plannen en evalueren. Het vraagt veel van leerlingen om de regie over hun eigen leerproces te voeren. De strategieën die leerlingen daarvoor nodig hebben, ontwikkelen ze niet vanzelf. Drie aspecten zijn van belang voor zelfgestuurd leren: cognitie, metacognitie en motivatie. Op CBS De Spiegel maken we de leerlingen medeverantwoordelijk voor een deel van hun eigen onderwijs. Hierbij worden ze uitgedaagd om hun talenten en vaardigheden in te zetten en te ontwikkelen, zodat ze optimaal in de toekomstige maatschappij kunnen functioneren.
 
Onderwijs moet leerlingen voorbereiden op deelname aan de samenleving. Wij bereiden onze leerlingen voor op een samenleving van vertrouwen en verscheidenheid.  We zetten in op de ontwikkeling tot kritische, zorgzame, actieve en betrokken burgers. Wij stimuleren onze leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stap verder te zetten. Dat doen we mede door hun leren zichtbaar te maken. Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin ontwikkelen.