Wie zijn wij

CBS De Spiegel

CBS De Spiegel is een christelijke basisschool. Onze school wordt bezocht door 256 leerlingen (2023) met diverse achtergronden op sociaal, cultureel en religieus gebied. De school telt 44 nationaliteiten.  
CBS De Spiegel is gevestigd aan de Van de Spiegelstraat 23 en heeft sinds de zomer van 2019 een heel mooi nieuw schoolgebouw. Het is een breed gebouw van opzet met dagopvang van 2Samen, peuterschool en basisschool in één.

Op deze locatie verzorgen we onderwijs voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 
Vanaf de peuterschool zorgen wij voor een doorgaande lijn. Een inhoudelijke doorgaande lijn zorgt ervoor dat kinderen goed voorbereid aan de basisschool beginnen en dat ze begrijpen wat er van hen wordt verwacht.
 

Peuterschool

Aan de school is peuterschool 'De Spiegel' verbonden.
De peuterschool en de groepen 1 en 2 doen mee met De Haagse Voorschool.

 

Bestuur - Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

CBS De Spiegel en peuterschool valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). De 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 22 peuterscholen van SCOH hebben een unieke identiteit en vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander.

Wilt u meer weten over SCOH? Kijk dan op www.scoh.nl